Asoka Milinda Moragoda, High Commissioner of Sri Lanka presenting credentials to President of India

ameya sathaye
By ameya sathaye September 22, 2021 20:53


The High Commissioner-designate of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Asoka Milinda Moragoda presenting his credentials to the President, Ram Nath Kovind, through video conferencing, at Rashtrapati Bhavan, in New Delhi on September 22, 2021.

ameya sathaye
By ameya sathaye September 22, 2021 20:53